Rohkeus ilmaista oma sukupuolensa

Paikka: 
Luentosali 13, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Lauantai 12.1.
Aika: 
13.00 - 14.45

Puheenjohtaja: dosentti Kuura Irni (Helsingin yliopisto). Kehittämis- ja koulutuspäällikkö Joonas Kekkonen (Miessakit ry): Nuoret miehet pohtimassa rohkeutta, sukupuolta ja väkivaltaa. Aktivisti Maija Koivisto (Kuurojen liitto): Millaista on elää omien valintojen kanssa? Tohtorikoulutettava Sade Kondelin (Turun yliopisto): Reippaina rekkain alle: kriittinen näkemys rohkeusretoriikkaan tiedon tuottajana. Yliopistonlehtori Unni-Päivä Leino (Tampereen yliopisto): Rohkeus ilmaista sukupuolensa. Tohtorikoulutettava Valo Vähäpassi (Turun yliopisto): Puhe ”naisista ja lapsista” transoikeuksien vastustuksen välineenä.

Sessiossa esitellään sukupuolen moninaisuutta koskevaa monitieteellistä tutkimusta. Lisäksi pohditaan, mitä sukupuolen ilmaisemisen rohkeus tarkoittaa. Mitä sukupuolen rohkea ilmaiseminen edellyttää? Ketkä voivat nyky-Suomessa arjessaan ilmaista sukupuoltaan vapaasti ilman syrjinnän tai väkivallan uhkaa? Vaikuttavatko esimerkiksi rodullistamisen prosessit ja kyvykkyyden ihanteet yhteiskunnallisiin odotuksiin sukupuolen ilmaisusta?