Terveyspolitiikan taistelukenttiä

Paikka: 
Luentosali 1, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Lauantai 12.1.
Aika: 
12.00 - 13.45

Puheenjohtaja: professori Jussi Huttunen (Lääkäriseura Duodecim). Emeritusprofessori Martti Kekomäki: Kuka päättää ketä hoidetaan ja ketä jätetään hoitamatta? Kansanedustaja, professori Pekka Puska: Terveyspolitiikka ja elinkeinopolitiikka: yhteentörmäystä vai synergiaa? Professori Heikki Hiilamo (Helsingin yliopisto): Kymmenen vuotta sotesotaa ─ kuka voitti ja kuka hävisi?

Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikka on myrskyn silmässä. Ikääntyminen, terveysteknologian kalleus ja väestön kasvavat odotukset lisäävät voimakkaasti resurssitarvetta. Palvelujärjestelmän uudistamisen (”sote”) toivotaan säästävän voimavaroja sekä parantavan palvelujen saatavuutta ja laatua, mutta ainakin ensivaiheessa resurssitarve näyttää kasvavan. Sosiaali- ja terveyspolitiikka törmää myös jatkuvasti muihin politiikkalohkoihin. Session puhujat tarkastelevat sosiaali- ja terveyspolitiikan jännitteitä kolmesta näkökulmasta: Mistä luovutaan ja ketä jätetään hoitamatta, kun resurssit eivät enää riitä kaikkeen? Miten ratkaistaan terveyspolitiikan ja elinkeinopolitiikan välisiä jännitteitä, jotka liittyvät esimerkiksi tupakan, alkoholin, rasvan ja sokerin kulutukseen? Onnistuiko kymmenvuotinen sote-sota luomaan järjestelmän, jossa julkiset ja yksityiset palvelutuottajat tekevät järkevää yhteistyötä?

Tämä sessio streemataan suorana Tieteellisten seurain valtuuskunnan YouTube-kanavalle. Myöhemmin se on nähtävissä tallenteena.