Tiedemaailma

Voit etsiä Tieteen päivien 2023 ohjelmasta sinua kiinnostavia sessioita, paneeleja ja luentoja asiasanan perusteella. Alla näet klikkaamasi asiasanan hakutulokset.

Tilaisuudessa palkitaan ja haastatellaan Vuoden tiede-editori 2022 palkinnon saajaa. Suomen tiedekustantajien liitto palkitsee vuosittain ansioituneen tiedesarjan toimittajan tai tiedekirjojen kustannustoimittajan 5 000 eurolla. Vuoden tiede-editori -palkinnon tarkoituksena on parantaa tiede-...
Päivän painissa pohditaan, miten innovaatiot syntyvät tieteessä. Painissa voi nähdä vastakkain perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen, mutta myös käsitykset itse innovatiivisuuden luonteesta. Lisäksi nostetaan esille kysymys, miten käy perinteisille tutkimusaloille, kun syntyy uusia soveltavia...
Tiede ja taide tarvitsevat luovaa työtä. Molemmat tarvitsevat idean, josta luova mieli voi lähteä liikkeelle. Mistä tuo idea löytyy ja mitä sille sitten tapahtuu? Voiko taide toimia tieteen tulokohtana, muuttaa tiedettä ja teknologiaa merkitsevämmäksi? Entä millainen luova idea tarvitaan...
Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos ja yliopistollinen harjoittelupäiväkoti Rauman pikkunorssi ovat tehneet yhteistyötä innostaakseen lapsia ja heidän perheitään lukemaan. Tieteen päivillä esittelyssä on kaksi tutkimus- ja kehittämishanketta: Lukupesä ja Kirjoosi. Lukupesä on konkreettinen...
The panelists consider what it is like to study and work as a researcher in a field where they represent a minority based on their gender or sexual orientation. Personal experiences in space physics, computer science, theology, early childhood education and food research are discussed in this panel...
Päivän painissa kysytään, onko tulevaisuus valoisa vai musta. Onko ekologinen kestämättömyys mahdollista pysäyttää? Onko kyse suuresta romahduksesta vai vähittäisestä siirtymästä? Kykeneekö ihmiskunta muuttumaan? Jos ei, mistä se johtuu? Entä tiede – tarvitaanko uusien tieteenalojen alkua?...
Vuosikymmenen alku on ollut täynnä suuria käänteitä, jotka ovat pakottaneet meidät muuttamaan tapojamme hahmottaa maailmaa. Vaikka tutkittua on tarjolla, ensimmäinen reaktio perustuu usein tunteeseen. Millä tavoin tiede ja journalismi voisivat edistää yhteiskunnallista keskustelua suurissa...
Hyödyn käsite on venyvä ja eri tutkimusaloilla varsin erilainen. Mikä on kalliin avaruustutkimuksen hyöty ihmisten maailmankuvalle? Entä mitä hyötyä on humanistisesta tutkimuksesta? Puheenjohtaja: professori Tuomas Heikkilä (Helsingin yliopisto) Panelistit: professori Anna Mauranen (Helsingin...
An increasing number of foreign researchers move to Finland for a research career. In this panel, we discuss the experiences of researchers who have received their education outside Finland and have moved to Finland to continue their research career here. The topics that will be addressed are the...
Sekä matematiikan että taiteen tutkimus on tekijälleen jännittävää, luovaa, hauskaa ja uusia maailmoja avaavaa. Molemmilla aloilla on myös täysin luvallista tutkia sellaisiakin asioita, joita ei ole lainkaan olemassa luonnollisessa todellisuudessamme. Lokeroituneet perinteet varhaiskasvatuksesta...

Pages